Missie

PartiCura staat voor professionele en flexibele zorg aan cliënten thuis, waarin zij haar medewerkers optimaal faciliteert om kwalitatief goede zorg te verlenen.

 

Visie op zorg

Voor de medewerkers van PartiCura staat de zorglevering aan de cliënten centraal, daarin ondersteund door een gezamenlijk gedragen visie op zorg. Deze visie is in 2015 aangepast aan de maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot zelfredzaamheid, kwaliteit van leven en (mantelzorg)ondersteuning.

 

Kwaliteit van leven: Wij geven de zorg die bijdraagt aan het welbevinden van de cliënt
   
Zelfmanagement Wij ondersteunen cliënten om de regie te houden over hun situatie
   
Preventie Wij ondersteunen cliënten bij het bevorderen van hun gezondheid en welbevinden
   
Omgeving Wij betrekken en ondersteunen waar mogelijk de omgeving bij de zorg die wij leveren