De medewerkers van PartiCura doen hun werk zo goed mogelijk. Toch kan het gebeuren dat u daar niet tevreden over bent. Bijvoorbeeld over de manier waarop de zorgverlening wordt uitgevoerd of over afspraken die niet worden nagekomen. Uw vragen, suggesties en klachten nemen wij zoveel mogelijk ter harte. Dat stelt ons in staat onze dienstverlening aan u en andere cliënten te verbeteren.
 
Behandeling klacht
Bespreek uw klacht allereerst met de medewerker van PartiCura. Komt u er met haar/hem niet uit, maak uw klacht dan kenbaar bij de leidinggevende van de betrokken medewerker. Dien uw klacht zo snel mogelijk in, bij voorkeur schriftelijk. De leidinggevende neemt contact met u op en maakt een afspraak voor een gesprek.
 
Indienen klacht
Het is mogelijk dat u het niet eens bent met de geboden oplossing. In dat geval kunt u uw klacht kenbaar maken bij de directie van Stichting PartiCura en de Klachtencommissie van Evean Zorg. Stuur uw schriftelijke klacht aan:

 

Stichting PartiCura & Klachtencommissie Evean Zorg
t.a.v. Secretariaat
Postbus 68
1440 AB Purmerend

 

Geef in uw brief het volgende aan:

 

  • een korte omschrijving van uw klacht,
  • wat er tot op heden aan gedaan is,
  • waarom de situatie voor u niet naar tevredenheid is opgelost,
  • heeft u aanbevelingen?

Vanzelfsprekend wordt alle informatie in uw brief vertrouwelijk gebruikt.

 

De Geschillencommissie
Stichting PartiCura is aangesloten bij De Geschillencommissie, een organisatie die optreedt als onafhankelijke partij in geschillen tussen cliënten en bedrijven, indien zij er samen niet uit komen. U kunt als cliënt zelf De Geschillencommissie benaderen, maar wij kunnen dit ook doen indien we dit nodig achten. Aan de behandeling van klachten door De Geschillencommissie zijn kosten verbonden, als u zelf de klacht aanmeldt en niet in het gelijk wordt gesteld. Voor meer informatie over De Geschillencommissie kijkt u op hun website.