Voor thuiszorg van PartiCura gelden leveringsvoorwaarden. Hierdoor kunnen we u op een verantwoorde manier zorg leveren.

Wij maken gebruik van de leveringsvoorwaarden van ActiZ. ActiZ is een brancheorganisatie in de (thuis)zorg, die voorwaardescheppend werkt en de belangen behartigt van zorgorganisaties. Daarnaast hebben we een addendum, dat specifieke voorwaarden van PartiCura nader belicht. Onderdeel van de leveringsvoorwaarden zijn onder meer de indicatiestelling, de eigen bijdrage voor thuiszorg en de schaderegeling. We bespreken de leveringsvoorwaarden altijd vooraf met onze cliënten.

Na ontvangst van uw aanvraag voor thuiszorg van PartiCura voeren wij zo snel als mogelijk een intakegesprek met u. Tijdens dit gesprek wisselen we informatie uit die voor een goede zorgverlening van belang is. Daarnaast maken we afspraken, o.a. over het tijdstip van de zorgverlening. We streven er naar zoveel als mogelijk rekening te houden met de individuele wensen van onze cliënten.

Raadpleeg hier onze leveringsvoorwaarden: