Wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Weet u soms niet meer hoe het nu zit met al die wet- en regelgeving in de zorg? Onze medewerkers helpen u daar graag bij. Neem contact op met ons Cliënten Service Bureau voor meer informatie. Tijdens kantooruren te bereiken op 0299 - 39 45 50 of per mail via csb@particura.nl

 

U kunt zorg thuis ook zelf aanvragen

Zorg thuis wordt via verschillende regelingen gefinancierd.  Als u dit zelf wilt aanvragen kan dat op de volgende manier:

 

  • Huishoudelijke hulp en begeleiding: u gaat naar het Wmo-loket of sociaal wijkteam van uw gemeente
  • Wijkverpleging: wordt door uw zorgverzekeraar vergoed (in het kader van de Zorgverzekeringswet). U, uw huisarts of behandelaar, benadert PartiCura en de wijkverpleegkundige beoordeelt hoeveel zorg u nodig heeft en stelt een indicatie op. Voor meer informatie neemt u contact op met ons Cliënten Service Bureau.
  • Volledig Pakket Thuis of overbruggingszorg thuis: hier vraagt u een indicatie voor aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De zorg wordt betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). 
  • Persoonsgebonden budget (pgb): alle bovengenoemde zorg kan ook betaald worden vanuit een persoonsgebonden budget. Om uw persoonlijke situatie te bespreken kunt u het beste contact opnemen met ons Cliënten Service Bureau.